Seyyid Kutub: Üstünlük Ancak Takva İledir

seyyid-kutub-ustunluk-ancak-takva-iledir

Seyyid Kutub:
Üstünlük Ancak Takva İledir


İnsanları bir araya getiren
temel esas olarak akîde (iman) birliğini
gören yegâne toplum
İSLÂM TOPLUMUDUR.

Akîde (iman) birliğinin, siyah ırka,
beyaz ırka, kızıl ve sarı ırklara,
Arap, Rum, Fars,
Habeşli ve diğer milliyetlere mensup tüm
insanlığı tek bir ümmet hâlinde bir araya
getirip kaynaştıran bir milliyet anlayışını
doğurduğu tek örnek, yine
İSLÂM TOPLUMUDUR.

Bu toplumda farklı kaynaklardan
gelen bütün insanların Rabbi Allah'tır
ve onların tamamı yalnızca
O'na kulluk ederler.

Üstünlük ancak takva iledir.

Onların hepsi, kullardan herhangi
birinin emriyle değil, sadece Allah'ın
şeriatı doğrultusunda bir araya
gelirler ve eşit statüye sahiptirler.

Seyyid KUTUB


Video:Ayrıca, "Müslüman Olup Kafir Gibi Yaşamak!" isimli paylaşımı okumak için buraya tıklayabilirsin...

Paylaş:
0
Zerrecik ZERREZADE | Zerreyiz, zerresiniz, zerreler...
TÂĞUTU
reddetmeyen
Cennete GİREMEZ!